ขอต้อนรับสู่คณะดูแลเด็กๆ 

    

 ความชำนาญพิเศษ         การดูแลเด็กๆ

คุณสมบัติ                     --  นายแพทย์/แพทย์หญิง
ระยะเวลาของหลักสูตร -- 6 ปี


            คณะการดูแลเด็กๆ(Pediatrics) ได้เปิดขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2000  ในปี 2006 ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มแรกได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

            การฝึกอบรมจัดโดย 46 แผนกของมหาวิทยาลัยนี้  อาจารย์ของคณะฯมีจำนวน 400 คน, ประกอบด้วยดอกเตอร์ (D.Sc.) 70 คน,  ดอกเตอร์ (Ph.D.) 275 คน,  นักวิทยาศาสตร์เกียรตินิยมของรัฐบาลกลางรัสเซีย 2 คน, พนักงาน 1 คนที่ได้รับเกียรตินิยมของโรงเรียนชั้นสูง, ที่มีสมาชิกมากว่า 30 แห่ง และที่เหมือนกัน-- สมาชิกของชาวรัสเซียที่แตกต่างกัน และการศึกษานานาชาติ, แพทย์เกียรตินิยม 10 คนของรัฐบาลกลางรัสเซียที่ทำงานที่แผนกโพรไฟล์ของคลินิก, ดังจะเห็นว่าอาจารย์ทั้งหมดมีคุณสมบัติสูงกว่า หรือเป็นสุดยอดในสาขาต่างๆ

            ในการสอนข้อบังคับในคลินิก, จะต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษในเนื้อหาของโพรไฟล์ในการดูแลเด็ก  สำหรับนักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนสามปีเพื่อศึกษาโรคของเด็ก, การรักษาโดยการผ่าตัด, การใช้คลินิกรวม (polyclinic), โรคติดเชื้อในเด็กต่างๆ
            การศึกษาหลังได้ปริญญาในความเชี่ยวชาญพิเศษแบ่งออกเป็น 3 ด้าน :
โรคต่างๆในเด็ก, การรักษาเด็กด้วยการผ่าตัด, รักษาโดยวิธี neonatology. ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะฯมีโอกาสที่จะเข้าทำงานในสถาบันป้องกันทางการแพทย์ทั้งหมดที่อยู่ในโพรไฟล์ของสถาบันดูแลรักษาเด็ก (โพลีคลินิก (polyclinics), โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, สถานพยาบาลที่ใช้ป้องกันโรคทางการแพทย์), พวกเขาเสนอการฝึกอบรมในการฝึกงาน หรือ ทำงานในคลินิกผู้เชี่ยวชาญต่อเนื่องด้วย