คณะ คลินิกจิตวิทยา ที่  KSMU

    

ความชำนาญพิเศษ        --   "คลินิกทางด้านจิตวิทยา"
คุณสมบัติ                      --  เป็นนักจิตวิทยา
ระยะเวลาของหลักสูตร --  5 ปี

 งแต่ปีค.ศ. 1999 Kursk State Medical University ได้ผลิตนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ 030302  -- "คลินิกจิตวิทยา" 


การจบการศึกษาโดยสำเร็จการทำงานกับคณะในสถาบันสุขภาพของมหาชน  ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนในด้านจิตวิทยาแก่ประชาชนในบริเวณแผ่นดินดำในส่วนกลาง (the Central Black Earth) และในสถาบันการศึกษาขั้นสูงใน Kursk และ รัสเซีย


กศึกษาได้เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 37 คนผู้ซึ่งมีการศึกษาพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในระบบสุขภาพมหาชนทางการปฎิบัติในระดับชั้นนำ ในท่ามกลางผู้ปฎิบัติงาน  มีดอกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ 6 คน, ผู้กำลังศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 14 คน, สมาชิกของโครงการการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยานานาชาติ (the International Academy of Psychological Sciences) 1 คน, สมาชิกของโครงการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (the Academy of Natural Sciences) 1 คน, สมาชิกของโครงการการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ของ Petrovskij 2 คน และ สมาชิกของโครงการศึกษาวิทยาศาตร์นานาชาติทางด้านการศึกษาครุศาสตร์ (Pedagogical Education) 1 คน   บนสถาบันดังกล่าว มีห้องปฎิบัติการที่ใช้ทดลองทางด้านจิตวิทยา, ศูนย์กลางทางด้านจิตวิทยาที่ใช้สนับสนุนนักศึกษา  นักศึกษาของคณะฯเรียนรู้ด้วยข้อบังคับของการเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดบนพื้นฐานของสถาบันสุขภาพมหาชน และสร้างการให้การสนับสนุนทางจิตวิทยาแก่ประชาชนของ Kursk   


หลักสูตรดังกล่าวยังรวมไปถึงกลุ่มวิชาที่เป็นวิชาบังคับดังต่อไปนี้ด้วย : คณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ, มนุษยธรรมทั่วไป และเศรษฐศาสตร์ทางสังคม รวมไปถึงกลุ่มวิชาข้อบังคับทั่วไปของมืออาชีพ และข้อบังคับของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ, การฝึกอบรมพิเศษ และการดูแลตรวจตรา

                                          
ผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาจิตวิทยาชั้นสูงในความเชี่ยวชาญพิเศษทาง " คลินิกจิตวิทยา" นั้นจะสามารถให้การสนับสนุนทางจิตวิทยาได้ โดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาบำบัดที่กลายเป็นทีมนักจิตวิทยาทางการแพทย์ในสถาบันสุขภาพมหาชน, การทำงานในวงปฎิบัติทางจิตวิทยา และการสอนจิตวิทยาในการศึกษาชั้นสูงจึงได้กำเนิดขึ้น