ขอต้อนรับสู่คณะพยาบาลขั้นสูง

    

ความชำนาญพิเศษ       -- การพยาบาล

คุณสมบัติ                     --  ผู้จัดการ

รูปแบบในการฝึกอบรม -- ทำงานเต็มเวลา, ความสอดคล้องกัน


ระยะเวลาของหลักสูตร --  5 ปี


            คณะการพยาบาลขั้นสูงได้เปิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1992

            การฝึกอบรมจัดโดย 45 แผนกของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคุณภาพในการฝึกอบรมเป็นผู้จัดการพยาบาล  คณะพยาบาลได้จัดให้มีขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1993  คณะฯมีทีมงานอาจารย์ 400, ประกอบไปด้วย ดอกเตอร์ (D.Sc.) 70 คน, ดอกเตอร์ (Ph.D.) 275 คน, นักวิทยาศาสตร์เกียรนิยมของรัฐบาลกลางรัสเซีย 2 คน, พนักงาน 1 คนที่ได้รับเกียรตินิยมของโรงเรียนชั้นสูง, ที่มีสมาชิกมากว่า 30 แห่ง และที่เหมือนกัน-- สมาชิกของชาวรัสเซียที่แตกต่างกัน และการศึกษานานาชาติ, แพทย์เกียรตินิยม 10 คนของรัฐบาลกลางรัสเซียที่ทำงานที่แผนกโพรไฟล์ของคลินิก, ดังจะเห็นว่าอาจารย์ทั้งหมดมีคุณสมบัติสูงกว่า หรือเป็นสุดยอดในสาขาต่างๆ

            หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชาบังคับ : คุณธรรมของมนุษย์ และ วิทยาศาสตร์ของเศษรฐศาสตร์ทางสังคม, วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ, ชีววิทยาทางการแพทย์, การป้องกันทางการแพทย์, และข้อบังคับของคลินิก

ในการที่จะสำเร็จการศึกษาของคณะ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกงาน ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นหัวหน้าในการบริการพยาบาลจากสถาบันป้องกันทางการแพทย์ชั้นนำของ Kursk และในบริเวณใกล้เคียง  พวกเธอ/เขาต้องทำงานเหมือนกับเป็นแพทย์-ในด้านสถิติ, เหมือนเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยการแพทย์ หรือ ที่แผนกพยาบาล