ขอต้อนรับสู่คณะงานทางสังคม

    

ความชำนาญพิเศษ        --   "งานทางสังคม"

คุณสมบัติ                       --    ความเชี่ยวชาญในด้านงานทางสังคม
ระยะเวลาของหลักสูตร  --     5 ปี 


คณะงานทางสังคมเป็นหนึ่งในคณะแ


รกๆที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1991  ในระยะ เวลา 15 ปีที่ผ่านมา  คณะฯได้ผลิตนักสังคมนิยมด้านงานทางสังคมมากกว่า 500 คนซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ของพวกเขาซึ่งมีความต้องการสูงเพื่อให้บริการในด้านการป้องกันสังคมของประชากรดังกล่าว


 ปัจจุบันทุกวันนี้ มีดอกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ 5 คน และ ผู้กำลังเรียนทางวิทยาศาสตร์ด้านงานทางสังคม 16 คนอยู่ในคณะนี้  หลักสูตรนี้รวมไปถึง คณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ,  กลุ่มมนุษยศาสตร์ทั่วไป และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                             

ในระหว่างหลักสูตรของนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีแล้ว  นักศึกษาจะเรียนรู้ความเชี่ยวชาญผ่านงานสองทาง คือ "งานทางสังคมด้านสุขภาพของมหาชน" และ"การทำให้เด็กๆกลับสู่สภาพเดิมทางสังคม พร้อมด้วยผู้ที่มีความสามารถจำกัด


ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทางสังคมได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพในการให้บริการต่างๆทางด้านสังคม, การจัดการอย่างเป็นระบบ และการก่อตั้งต่างๆ ; ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนทางสังคมแก่บุคคล  และครอบครัวทั้งหลาย; เพื่อจัดการอย่างเป็นระบบ และร่วมมือกันทำงานทางสังคม สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ, ผู้มีความจำกัด, บุคคลผู้ซึ่งส่งกลับมาจากสถาบันพิเศษ และสถาบันที่มีการกักกัน; เพื่อทำให้กิจกรรมใน


การทำวิจัยที่มีการวิเคราะห์ด้วยเป็นผลสำเร็จ (การวิเคราะห์ และการพยากรณ์, การพัฒนาของโครงการณ์ทางสังคม และเทคโนโลยี่ต่างๆ); เพื่อเป็นส่วนในงานขององกร และฝ่ายบริหารในด้านการให้บริการทางสังคม, องกร และ การก่อตั้งทั้งหลาย; เพื่อช่วยเหลือในหลายๆรูปแบบ และ องกรต่างๆทางสังคม รวมทั้งการก่อตั้งเพื่อให้เกิดการป้องกันทางสังคมที่จำเป็น และสนับสนุนประชากร