คณะ การป้องกันทางการแพทย์ ที่ KSMU

    

ความชำนาญพิเศษ         -- “การจัดการป้องกันทางการแพทย์

คุณสมบัติ                       -- แพทย์
ระยะเวลาของหลักสูตร  -- 6 ปี

            คณะนี้ได้จัดการให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1997, การฝึกอบรม จัดให้โดย 49 แผนกของมหาวิทยาลัย  ด้วยจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการของพยาบาล, คณะพยาบาลได้จัดการให้มีในปี 1993  ทีมผู้สอนของคณะที่เป็นอาจารย์ 400 คน ประกอบไปด้วย ดอกเตอร์ (D.Sc) 70 คน ดอกเตอร์ (Ph.D.) 275 คน, นักวิทยาศาสตร์ที่ได้เกียรตินิยมจากรัฐบาลกลางของรัสเซีย 2 คน, พนักงานที่ได้รับเกียรตินิยมของโรงเรียนชั้นสูง 1 คน, ที่มีมากกว่า 35 ของผู้เข้าศึกษา และผู้ตอบสนอง-- สมาชิกของโครงการศึกษานานาชาติ และชาวรัสเซียที่แตกต่าง, แพทย์ที่ได้รับกียรตินิยมของรัฐบาลกลางรัสเซียในแผนกโพรไฟล์ของคลินิก จำนวน 10 คน, ดังที่เห็น อาจารย์ทั้งหมดมีวุฒิทางการแพทย์สูงกว่า หรือเป็นสุดยอดในด้านต่างๆ

 

            หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชาบังคับ : มนุษย์ธรรม และ เศษรฐศาสตร์ทางสังคม, วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ, เทคโนโลยี่ทางชีวภาพ ในทางการแพทย์, การป้องกันทางการแพทย์ และข้อบังคับในคลินิก

            ในการสำเร็จการศึกษาของคณะฯ, ผู้จบการศึกษาจะได้รับโอกาสให้ทำงานในการบริการต่างๆ และ ในสถาบันเพื่อดูแลตรวจตราสิทธิ์ของผู้บริโภคที่อยู่ในแวดวง และที่ดี -- เป็นคนที่, ดูแลสุขภาพ และสถาบันในการป้องกันในรูปแบบที่เป็นองกร และถูกกฏหมาย, สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในด้านสุขอนามัย และโรคระบาด