Kursk State Medical University

KSMU - ภาพรวม

  • ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1935
  • มีนักศึกษากว่า 6,400 คน / บุคลากรนักวิชาการ 650 คน
  • ได้รับการยอมรับจาก WHO, GMC และองค์การทางการแพทย์ระดับสากลอื่น ๆ
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำ 10 อันดับของรัสเซีย
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและยุโรป

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________