อธิการบดีของ KSMU

    

ลาซาเรนโก้ วิกเตอร์ อนาโตไลวิช เกิดวันที่ 26 เมษายน 1956 ในซูมี หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยม เขาจึงเข้า KSMU (1973-1979). เขาจบการฝึกงานในสาขาเฉพาะด้าน ‘กุมารศัลยกรรม’ ใน รพ. ท้องถิ่นเด็กเบลโกรอด โดยทำงานเป็นศัลยแพทย์เด็กใน Shebekino (รพ.ท้องถิ่นในเบลโกรอด) 

 

เขาพักที่ห้องพักคลินิกในแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาล (1983-1985), ระดับบัณฑิตศึกษา (จาก 1985) เป็นอาจารย์ (พ1988) รองศาสตราจารย์ (จาก 1992) ศาสตราจารย์แผนกโรคทางศัลยกรรม -1 (จาก 1996) นับจาก 2001 เขาถูกเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกด้านโรคทางด้านศัลยกรรมของคณะบัณฑิตศึกษา

นับจากปี 2001 จนกระทั่งปี 2003 เขาเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดใน รพ.ท้องถิ่นเคิร์สต์ และทำงานอิสระเป็นศัลยแพทย์ด้านหัวใจหลอดเลือดของรพ.ท้องถิ่นเคิร์สต์อีกด้วย   

ในปี 2001 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดีระดับบัณฑิตศึกษา   ปี พ.ศ. 2003 - 2009 เขาเป็นรองคณบดีในการงานวิจัยของ KSMU ในสิงหาคม ปี 2009 เขาถูกเลื่อนเป็นคณบดีของมหาวิทยาลัย ในปี 1988 ลาซาเรนโก้ วิกเตอร์ อนาโตไลวิช ได้ปกป้องวิทยานิพนธ์สำเร็จ ในปี 1995 เขาเป็นอาจารย์แพทย์ โดยมีคำนำหน้าด้วย ‘ศาสตราจารย์’ ในปี 1997


วิกเตอร์ อานาโตไลวิช ลาซาเรนโก้ เป็นผู้เขียนหนังสือการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์  `Legitimacy of Development of Immunosuppression under energy homeostasis disturbance of the body by the influence of thrombocytes` เขาเป็นผู้เขียนที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 500 ครั้ง (บทความเฉพาะ 15 เล่ม) และการค้นคว้า  30 เล่ม ภายใต้การแนะนำของ  วิกเตอร์ อานาโตไลวิช ลาซาเรนโก้ ผู้ทำปริญญานิพนธ์ 17 คน และ อีก 1 วิทยานิพนธ์ทางการแพทย์ ได้รับการปกป้องไปด้วย

เขาได้รับรางวัลในระดับอนุปริญญาในสาขาที่ต่างไปจากทางกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม

ของสหพันธรัฐรัสเซีย ท้องถิ่นเคิร์สต์เขตดูมา เขตการบริหารของเคิร์สต์ แผนกศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเคิร์สต์   

ในด้านบริหารการบริการเคลื่อนที่ เขาได้รับเกียรติฐานะ (เจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมด้านสาธารณสุข)  แพทย์ผู้ทรงเกียรติของสหพันธรัฐรัสเซีย’ ในปี 2003  วิกเตอร์ อานาโตไลวิช ลาซาเรนโก้ เป็นวุฒิสมาชิกของ KSMU ในตำแหน่งหัวหน้าปริญญานิพนธ์ด้านศัลยแพทย์และด้านหัวใจวิทยา อีกทั้งเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร ‘Kursk Scientific-Practical journal’ Man and Health’ และเป็นสมาชิกกรรมการบรรณาธิการนิตยสาร  `Clinical and Experimental Surgery’

 

เขาเป็นศัลยแพทย์ปฏิบัติที่จัดอยู่ในกลุ่มสูงสุดของระดับแพทย์ศัลยกรรมและการศัลยกรรมระบบหัวใจหลอดเลือด โดยกลุ่มสมาชิกนักวิชาการสถาบันวิทยาศาสตร์ของ RF